کارآموزی پتروشیمی اصفهان

اظلاعات کامل درمورد  واحدهای پتروشیمی اصفهان و تاریخچه آن

10,000 تومان

esfahan.pdf
532 کیلوبایت